Bekendmaking
27 dec

Sociale zekerheidsverordeningenBurgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2012 de wijzigingen van de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

De wijzigingen treden in werking acht dagen na deze bekendmaking, dus op 4 januari 2013.

Daarnaast maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad in dezelfde vergadering de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • Verordening verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013
  • Afstemmingsverordening socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013.

Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2013.

U wilt de gewijzigde of de vastgestelde verordeningen inzien?

De verordeningen liggen gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie.

U kunt de verordeningen  vinden op de hierboven genoemde links.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.