Bekendmaking
18 apr

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 27 maart 2012, de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen diverse artikelen en hebben met name betrekking op de ingangsdatum van het AOW pensioen. De wijzigingen die terugwerken naar 1 januari 2012 treden op 22 april 2012 in werking. De wijzigingen die terugwerken naar 1 april 2012 treden acht dagen na bekendmaking in werking.

Eveneens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij in hun vergaderingen van 7 december 2010 en 15 februari 2011 de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) gewijzigd hebben vastgesteld. De wijzigingen van de CAR-UWO vastgesteld in de vergadering van 7 december 2010 en terugwerkend naar 1 oktober 2010 treden in werking op 19 april 2012; de wijzigingen die terugwerken naar 1 januari 2011 treden in werking op 20 april 2012. De wijzigingen van de CAR-UWO, vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2011 en eveneens terugwerkend naar 1 januari 2011, treden in werking op 21 april 2012.

De wijzigingen liggen met ingang van heden gedurende twaalf weken ter inzage in het gemeentehuis. Indien u inzage in de wijzigingen wilt, kunt u zich melden bij de receptie. U kunt de gewijzigde CAR-UWO hieronder ook vinden.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.