Bekendmaking
20 jul

Besluit alcoholverbod PagedalBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 12 juli 2011 het volgende hebben besloten. Op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 is het recreatiegebied Pagedal / Pageplas aangewezen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod treedt in werking één dag na deze bekendmaking, dus op 21 juli 2011.

U wilt het besluit inzien?

Dat kan. Het besluit ligt gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het publieksbureau in het gemeentehuis. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.