Bekendmaking
28 dec

Wijziging sociale zekerheidsverordeningenBurgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2011 de wijzigingen van de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal
  • Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal
  • Verordening langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2012, mits de wijziging van de Wet werk en bijstand op die dag in werking treedt, dan wel op de dag nadat de wetswijziging van kracht is.

De gewijzigde verordeningen liggen vanaf heden gedurende twaalf weken voor iedereen ter inzage in het publiekbureau in het gemeentehuis. U kunt de verordeningen ook digitaal  raadplegen.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.