Bekendmaking
13 okt

Omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8 A' en wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Dalweg 8 A’Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Dalweg 8 A’ hebben vastgesteld. Tevens hebben zij de omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Dalweg 8 A' verleend. Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt de bouw van een melkveestal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien?

De beschikking en het wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 oktober tot en met 23 november 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen.

U wilt beroep instellen?

Omdat de coördinatieregeling van toepassing is kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Gerelateerde documenten

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.