Bekendmaking
27 jul

Ontwerpbeschikking Dalweg 8a StadskanaalBurgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het wijzigingsplan Landelijk gebied, Dalweg 8 A ter inzage leggen. Tevens leggen zij de ontwerp omgevingsvergunning Landelijk gebied, Dalweg 8 A ter inzage. Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt een vormverandering van het bouwvlak en de bouw van een melkveestal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 juli tot en met 7 september 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl/2

U wilt een zienswijze indienen?

U kunt tot en met 7 september 2016 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 631.

Deze procedure wordt doorlopen conform de coördinatieregeling 2009 van de gemeente Stadskanaal. Dit betekent dat er één procedure wordt doorlopen voor wijzigingsplan en omgevingsvergunning. U kunt daarom met één zienswijze reageren op de gehele procedure.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Gerelateerde documenten

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.