Bekendmaking
13 jan

Verlening omgevingsvergunning Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4 in OnstweddeBurgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4' is verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt het realiseren van dertig camperplaatsen met voorzieningen toegestaan.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 14 januari tot en met 24 februari 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Gerelateerde documenten

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.