Bekendmaking
26 jan

Rectificatie: Verlening omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4’ te Onstwedde’Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4' is verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt het realiseren van dertig camperplaatsen met voorzieningen toegestaan.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien? De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 januari tot en met 9 maart 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1404-vs02 en op www.stadskanaal.nl

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Gerelateerde documenten

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.