Bekendmaking
26 feb

Omgevingsvergunning Landelijk gebied, Spanweg tussen 2 en 3Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de omgevingsvergunning 'Landelijk gebied, Spanweg tussen 2 en 3' is verleend. Deze omgevingsvergunning maakt de bouw van een agrarisch bedrijfsgebouw mogelijk aan de Spanweg tussen nummer 2 en 3 in het buitengebied van Onstwedde.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 februari tot en met 10 april 2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Indieners van een zienswijze die het niet eens zijn met de beantwoording van de zienswijze of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.