Bekendmaking
11 dec

Verlening omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17’Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17’ is verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt het bouwen van een stal aan de Ondersteveenweg 15 en 17 mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 12 december 2014 tot en met 22 januari 2015 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Gerelateerde documenten

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.