Bekendmaking
18 dec

Ontwerp-beheerprogramma waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa’s heeft een ontwerp-beheerprogramma voor de periode 2016-2021 opgesteld. Hierin zijn in hoofdlijnen de maatregelen aangegeven die het waterschap op het gebied van veiligheid, voldoende water, en schoon en gezond water wil gaan uitvoeren. Met die maatregelen speelt het waterschap in op de gevolgen van klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water.

Het ontwerp van het beheerprogramma ligt gedurende de periode van 22 december 2014 t/m 16 februari 2015 ter inzage. Het ontwerp en bijbehorende documenten kunt u raadplegen via http://www.hunzeenaas.nl/beheerprogramma .

U kunt uw schriftelijke zienswijze over het ontwerp gedurende bovengenoemde termijn bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen. Meer informatie daarover vindt u ook op de internetsite van het waterschap.


Extra informatie

Soort: Overige
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.