Bekendmaking
03 dec

De Wet Markt en OverheidDe Wet Markt en Overheid verbiedt gemeenten om oneerlijke concurrentie te voeren bij de uitvoering van activiteiten. Voor gemeentelijke diensten, die ook op commerciële basis door het bedrijfsleven worden aangeboden, geldt dat de gemeente een commerciële prijscalculatie en prijsbepaling moet hanteren.

Voor sommige activiteiten kan de gemeenteraad bepalen dat het vanwege het algemeen belang wenselijk is om geen commerciële prijscalculatie te hanteren. De gemeenteraad van Stadskanaal heeft op 20 oktober 2014 besloten dat voor de volgende diensten het algemeen belang aan de orde is:

  • verhuur en exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties;
  • exploitatie kantinegedeelte in binnen- en buitensportaccommodaties;
  • verhuur maatschappelijk vastgoed (verhuur panden buurthuizen, peuterspeelzalen, welzijns- en cultuurvoorzieningen waar subsidierelaties mee bestaan);
  • verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperstaplaats (Spoordok);
  • verhuur en exploitatie van het Streekhistorisch Centrum;
  • verhuur en exploitatie van het radio- en speelgoedmuseum.

U wilt reageren?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 14 januari 2015 bij de raad een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overgelegd. Er wordt een griffierecht geheven.


Extra informatie

Soort: Overige
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.