Bekendmaking
22 mei

ErfgoedverordeningIntrekking aanwijzing gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat zij op grond van de Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010 hebben besloten om de aanwijzing van de boerderij, gelegen op het perceel Dorpsstraat 1 te Onstwedde, kadestraal bekend gemeente Onstwedde sectie E nummer 4009, als gemeentelijk monument in te trekken.

U wilt bezwaar maken?

Het intrekkingsbesluit ligt vanaf 23 mei 2013 tot en met 4 juli 2013 bij de publieksbalie van ROB in het gemeentehuis ter inzage. Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van het bezwaar.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: overig

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.