Bekendmaking
20 mrt

Subsidiëring inzameling oud papierOp grond van de Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier dient het college van burgemeester en wethouders jaarlijks het subsidiebedrag vast te stellen. De subsidie kan worden uitgekeerd aan instellingen zonder winstoogmerk die in de gemeente Stadskanaal zijn gevestigd en papier inzamelen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de gewogen gemiddelde marktprijs over het kalenderjaar en bedraagt ten hoogste € 0,035 per kilogram. De vergoeding die de afnemers van het oud papier verstrekten was hoger dan de maximale subsidie van € 0,035 per kilogram. Het college heeft daarom besloten om het subsidiebedrag over het jaar 2012 vast te stellen op € 0,00.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: overig

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.