Bekendmaking
11 dec

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg GroningenHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat in de vergadering van 3 december 2013 de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg is gewijzigd. De wijziging treedt op 1 januari 2014 in werking. De strekking van de wijziging is dat de taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio Groningen ontnomen zijn aan deze gemeenschappelijke regeling en een plaats hebben gekregen in de nieuw in werking getreden Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. De overige aanpassingen houden verband met het feit dat per 1 januari 2014 personeel van de Veiligheidsregio niet langer in dienst is van de deelnemende gemeenten (vrijwilligers), dan wel van de gemeente Groningen, maar in dienst is van de Veiligheidsregio zelve.

U wilt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling inzien?

De regeling ligt gedurende twaalf weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: overig

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.