Bekendmaking
11 apr

Wet geluidhinder: Unikenstraat 24 StadskanaalIn het kader van de aanvraag omgevingsvergunning Stadskanaal Noord – Unikenstraat 24 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerlawaai wordt overschreden. Op grond van artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder mag in deze situatie een hogere waarde worden verleend tot maximaal 63 dB.

Besluit hogere waarde geluid

Burgemeester en wethouders hebben op 30 maart 2012 een hogere waarde geluid van 59 dB vastgesteld voor Unikenstraat 24 in Stadskanaal als gevolg van wegverkeer. Het besluit ligt, conform art. 3:11 Algemene wet bestuursrecht en art. 145 Wet geluidhinder, gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan omgevingsvergunning Stadskanaal Noord – Unikenstraat 24 van 12 april tot 24 mei 2012 ter inzage in het publieksbureau.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend of die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u de voorzitter van deze afdeling verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: geluidvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.