Bekendmaking
04 apr

Wet geluidhinder: Unikenstraat 24 StadskanaalIn het kader van de aanvraag ‘omgevingsvergunning Stadskanaal Noord – Unikenstraat 24’ is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB  voor wegverkeerlawaai wordt overschreden. Op grond van artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder mag in deze situatie een hogere waarde worden verleend tot maximaal 63 dB .

Hogere waarde geluid

Burgemeester en wethouders hebben op 30 maart 2012 een hogere waarde geluid van 59 dB  als gevolg van wegverkeer vastgesteld voor het perceel Unikenstraat 24 in Stadskanaal. Dit is als gevolg van het bepaalde in artikel 110a Wet geluidhinder, artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht en is zoals aangegeven in het toetsingsformulier hogere waarden en het daarbij behorende geluidsberekening.

Geen beroep mogelijk

Tegen het besluit hogere waarden voor geluid kan nog geen beroep worden ingesteld. Het moment waarop de beroepstermijn tegen het besluit hogere waarden voor geluid aanvangt valt samen met de bekendmaking van het vastgesteld bestemmingsplan.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: geluidvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.