Bekendmaking
11 apr

Maatwerkvoorschrift Noorderpoort CollegeBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 april 2012 aan het Noorderpoort College, Frankrijklaan 2 in Stadskanaal, een maatwerkvoorschrift (het beperken van de openingstijden) hebben verbonden. Dit is op grond van artikel 1.9 van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit).

U wilt de beschikking inzien?

De beschikking ligt vanaf 12 april 2012 tot 24 mei 2012 ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

U wilt reageren?

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Extra informatie

Soort: Overige
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.