Bekendmaking
04 apr

Anterieure exploitatieovereenkomst nieuwbouw NoorderpoortTussen de gemeente Stadskanaal en Noorderpoort is op 29 maart 2012 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met betrekking tot de realisatie van een nieuwe school aan de Sportparklaan in Stadskanaal. In de exploitatieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van:

  • de oprichting van de school
  • het niet – bouwrijp leveren van het terrein aan de Sportparklaan door de gemeente
  • de planologische procedure
  • de inrichting van het plangebied en de omliggende infrastructuur
  • het bouwproces
  • het verhalen van eventuele planschade

Conform het gestelde in artikel 6.2.12. van het Besluit ruimtelijke ordening ligt deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst vanaf 5 april 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de overeenkomst. Tegen de overeenkomst kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer Y. Scheringa van de gemeente Stadskanaal, (0599) 631 642.


Extra informatie

Soort: Overige
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.