Bekendmaking
21 sep

Rectificatie: Bouwvergunning 2e fasePer ongeluk is op 31 augustus 2011 in de Kanaalstreek onderstaande vergunning onder de subkop 'Omgevingsvergunning regulier - Wabo' gepubliceerd. Deze vergunning valt echter nog onder de werking van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), zoals deze voor 1 oktober 2010 in werking was. De juist publicatie is als volgt:

Op 24 augustus 2011 is de volgende reguliere bouwvergunning (Wro) 2e fase verleend voor het bouwen van een vleeskuikenstal met voersilo's , op het perceel plaatselijk bekend als Alteveersterweg 6 in Alteveer.

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van vergunningverlening bezwaar aantekenen.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.