Bekendmaking
14 dec

Inwerkingtreding Verordening BI-zone Stadskanaal centrum 2011Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de door de gemeenteraad in de vergadering van 8 november 2010 vastgestelde Verordening BI-zone Stadskanaal centrum 2011 in werking treedt.

Op verzoek van de Algemene Handelsvereniging Stadskanaal en de Centrum Winkeliers Stadskanaal heeft de gemeente een draagvlakmeting uitgevoerd. Uit deze meting is naar voren gekomen dat er voldoende draagvlak is voor de invoering van een Bedrijven Investeringszone.

U wilt de stukken inzien?

De verordening treedt in werking 8 dagen nadat het college heeft bekendgemaakt dat er voldoende draagvlak is voor de invoering van een Bedrijven Investeringszone, dus op 22 december 2011. De verordening ligt gedurende twaalf weken vanaf vandaag voor iedereen ter inzage in de hal van het publieksbureau in het gemeentehuis. U kunt de verordening ook vinden in onze digitale regelingenbank .


Extra informatie

Soort: Overige
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.