Informatie

Paginalijst

28dec Vaststelling Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik gemeente Stadskanaal 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 december 2011 het Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik gemeente Stadskanaal 2011 hebben vastgesteld .

14dec Inwerkingtreding Verordening BI-zone Stadskanaal centrum 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de door de gemeenteraad in de vergadering van 8 november 2010 vastgestelde Verordening BI-zone Stadskanaal centrum 2011 in werking treedt.

23nov Wet Kinderopvang: Englumborg 5 Stadskanaal
De volgende voorziening voor gastouderopvang (gastouder) is uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) verwijderd: L. Gelling-Wever, Englumborg 5, 9502 WZ te Stadskanaal, LRK-nummer: 144600845.

16nov Wet Kinderopvang: Marktkade 102 Musselkanaal
Per 1 oktober 2011 is de volgende voorziening voor gastouderopvang (gastouder) uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) verwijderd: K. Bruinsma-Potze, Marktkade 102, 9581 AW te Musselkanaal, LRK-nummer: 117923941.

09nov Drank- en horecawet
Het is de houders van horeca-inrichtingen, waarin een in artikel 3 van de Drank- en Horecawet bedoeld bedrijf wordt uitgeoefend, verboden deze vanaf 31 december 2011 vanaf 20.00 uur tot 1 januari 2012 voor het publiek geopend te hebben.

09nov Wet Kinderopvang: Beumeesweg 119 Alteveer
De volgende voorziening voor gastouderopvang is per 2 november 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) verwijderd: W. Kruit-Niezen, Beumeesweg 119, 9661 AD Alteveer, LRK nummer: 100574580.

02nov Vaststelling Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 24 oktober 2011 de verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 heeft vastgesteld.

19okt Wet Kinderopvang: Omloop 57 Stadskanaal
B&W maken bekend dat de volgende voorziening voor gastouderopvang (gastouder) per 13 oktober 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is verwijderd: G. de Haan-Aardema, Omloop 57, 9502 RH Stadskanaal, LRK-nummer: 195493436.

12okt Wet Kinderopvang: Hoofdkade 91 Stadskanaal
B&W maken bekend dat de volgende voorziening voor gastouderopvang (gastouder) per 3 oktober 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) wordt verwijderd: B. Raatjes-Starink, Hoofdkade 91, 9503 HD Stadskanaal, LRK-nummer: 100264827.

12okt Wet Kinderopvang: 1e Exloermond 134 1e Exloermond
B&W maken bekend dat de volgende voorziening voor gastouderopvang (gastouder) per 22 september 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) wordt verwijderd: W. Koops-van der Burg, 1e Exloermond 134, 9573 PH 1e Exloermond, LRK-nummer: 175653380

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal