Bekendmaking
11 sep

Wet geluidhinderDe Wet geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidbelasting bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Daarbij is het streven om de geluidsbelasting op de gevel niet hoger te laten zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Hogere waarden voor geluid zijn soms nodig bij ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van wegen of industrieterreinen.

Ontwerpbesluit hogere waarde geluid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn voor de woningen aan de Oosterkade 32 en 34 in Stadskanaal een hogere waarde geluid van 55 dB(A) als gevolg van industrielawaai van het Bedrijvenpark Stadskanaal vast te stellen.

De werkelijke geluidsbelasting neemt niet toe. Het gaat hierbij om het legaliseren van een reeds bestaande situatie. Uit het zonebeheer model blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor industrielawaai wordt overschreden. Op grond van artikel 47 Wgh mag in deze situatie een hogere waarde worden verleend tot maximaal 55 dB(A).

U wilt het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 12 september 2013 ter inzage. Tot en met 23 oktober 2013 kunt u het ontwerp inzien in het gemeentehuis.

U wilt reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Dit kan ook per e-mail: .  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, tel. (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Overige Vergunningen
Type: geluidvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.