Bekendmaking
27 feb

Aanvraag EvenementvergunningDe burgemeester van Stadskanaal maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingediend: muziekfestival ‘Secret Forest Festival’, op 6 juli 2013 van 12.00 uur tot 24.00 uur, recreatiegebied Pagedal in Stadskanaal, nabij de Onstwedderweg.

Deze vergunningaanvraag alsmede de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 februari 2013 tot en met donderdag 14 maart 2013 ter inzage. Eventuele belanghebbenden kunnen deze op afspraak inzien.

Belanghebbenden wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kunnen tot en met donderdag 14 maart 2013 hun zienswijze indienen. Uw zienswijze kunt u schriftelijk indienen of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: De burgemeester van de gemeente Stadskanaal, Afdeling ROB, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, het maken van een afspraak of nadere informatie, neemt u contact op met de heer J. Post. Zijn telefoonnummer is (0599) 631 434.


Extra informatie

Soort: Overige Vergunningen
Type: overig

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.