Bekendmaking
18 sep

Verleend: Musselkanaal, Schoolkade naast 178Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het realiseren van een schuilstal op het perceel tussen Schoolkade 178 en de gemeente-/provinciegrens in Musselkanaal.

Waar kunt u het ontwerpen inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op ruimtelijke plannen

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Uw beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.