Bekendmaking
16 okt

Verleend: Mussel A kanaal OZ MusselOp 8 oktober 2013 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Mussel A kanaal OZ, 9584TD Mussel, het aanleggen van een uitrit, kadastraal bekend gemeente Onstwwedde, sectie W en nummer 1070.

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.