Bekendmaking
23 okt

Rectificatie: Ontwerp omgevingsvergunning Horsten 88 MusselkanaalBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning, in afwijking met art.2.12, 1e lid, sub a, onder 2o van het planologisch gebruik, te verlenen voor de activiteiten: bouwen van een bouwwerk, gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid, vellen of doen vellen van houtopstand.

Met deze omgevingsvergunning wordt het uitbreiden van een zorgboerderij en het kappen van vier bomen aan de Horsten 88 in Musselkanaal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 oktober 2013 tot en met 27 november 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 27 november 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.