Bekendmaking
13 nov

Beschikking: van Boekerenweg 3 StadskanaalDe volgende beschikking ligt ter inzage.

• Bio Energie Stadskanaal, Van Boekerenweg 3 in Stadskanaal.

Het betreft een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorschriften van een vergistingsinstallatie voor de locatie Van Boekerenweg 3 in Stadskanaal.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 november 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u beroep instellen tegen de beschikking. Indien u van mening bent dat u een spoedeisend belang heeft, kunt u ook een voorlopige voorziening indienen. Dit kunt u doen bij de voorzitter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Tegen de beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.