Bekendmaking
01 mei

Ontwerp omgevingsvergunning 'Correctieve en Partiële herziening van het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern - Grutto 'Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten;

  • bouwen van een bouwwerk
  • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing vvgb/tijdelijk

Met deze omgevingsvergunning wordt het bouwen van een woning aan de Grutto ongenummerd mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 mei 2013 tot en met 13 juni 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 13 juni 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.