Bekendmaking
10 jul

Verleend: omgevingsvergunning Onstwedde, Alteveer en Mussel, Tellingerweg 1Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk voor het toevoegen van een tennisbaan met hekwerken en lichtmasten bij het tenniscomplex aan de Tellingerweg 1 in Onstwedde.

Waar kunt u de verleende omgevingsvergunning inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli tot en met 22 augustus 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl  waar het te vinden is onder NL.IMRO.0037.OV1306-vs01.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Uw beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.