Bekendmaking
17 jul

Ontwerp – omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Noord, Gasselterstraat 20’Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor de bestaande uitbreiding van het testveld en het opslagterrein ten gunste van het bedrijf Stopaq B.V. aan de Gasselterstraat 20 in Stadskanaal.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp - omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen  op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 28 augustus 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.