Bekendmaking
17 jul

Ontwerp – omgevingsvergunning ‘Musselkanaal, Schoolkade naast 178’Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het realiseren van een schuilstal op het perceel tussen Schoolkade 178 en de gemeente- / provinciegrens in Musselkanaal.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp - omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl .

U wilt reageren?

U kunt tot en met 28 augustus 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.