Bekendmaking
17 jul

Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Bio Energie Stadskanaal, Van Boekerenweg 3 Stadskanaal’Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de verleende omgevingsvergunning te wijzigen, conform artikel 2.31 lid 2 onder b, Wabo, voor het in werking hebben van een vergistingsinstallatie. Er worden nieuwe voorschriften aan de omgevingsvergunning toegevoegd.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp - omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  waar het te vinden is onder NL.IMRO.0037.OV1304-on01 en NL.IMRO.0037.OV1307-on01, dit met uitzondering van de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Bio Energie Stadskanaal’. Deze ligt alleen ter inzage bij de publieksbalie.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 28 augustus 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.