Bekendmaking
09 jan

Verleend: Sportparklaan 5 StadskanaalOp 14 december 2012 is de volgende omgevinsgvergunning verleend: Sportparklaan 5, 9502CW Stadskanaal, het kappen van negenenvijftig bomen en het aanleggen van één inrit en het veranderen van één inrit.

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.