Bekendmaking
27 feb

Ontwerp omgevingsvergunning Stadskanaal Noord - Tros 14



Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk
  • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing vvgb/tijdelijk
  • maken, aanleggen of veranderen van een uitweg

Met deze omgevingsvergunning wordt het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit aan de Tros mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 februari 2013 tot en met 10 april 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in electronische vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en hieronder.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 10 april 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.