Bekendmaking
13 feb

Omgevingsvergunning Ter Wuppingerweg 19 OnstweddeBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk
  • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een beschermd monument
  • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing vvgb/tijdelijk

Met deze omgevingsvergunning wordt het verbouwen en onderhouden van de bijschuur aan de Ter Wuppingerweg 19 in Onstwedde mogelijk gemaakt.

De beschikking is niet gewijzigd ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

U wilt de stukken inzien?

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 februari 2013 tot en met 28 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis. Hieronder kunt u de stukken digitaal raadplegen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Uw beroepsschrift moet u indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener van het bezwaar, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het behandelen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen. De beschikking wordt na afloop van beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.