Bekendmaking
24 dec

Ontwerp–omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Noord, Lichtboei Tros patiowoningen’ fase 1Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een eerste fase omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Met deze omgevingsvergunning wordt het planologisch mogelijk gemaakt om zes levensbestendige woningen te bouwen op het terrein tussen de Tros en de Lichtboei te Stadskanaal. Op een later moment wordt een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd.

U wilt het ontwerp inzien?

De ontwerp–omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 december tot en met 5 februari 2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen. 

U wilt reageren?

U kunt tot en met 5 februari 2014 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.