Bekendmaking
07 aug

Omgevingsvergunning Landelijk gebied - Braamberg 5 MusselBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Met deze omgevingsvergunning wordt het agrarisch gebruik van het perceel Braamberg 5 in Mussel gewijzigd in gebruik uitsluitend ten dienste van wonen.

U wilt de omgevingsvergunning inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 augustus tot en met 19 september 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Uw beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.