Bekendmaking
24 apr

Verleend: omgevingsvergunning Willem Diemerstraat 7 MusselkanaalBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 12 tot en met 17 april 2013  een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten:

- gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid

Met deze omgevingsvergunning wordt brandveilig gebruik van de inrichting aan de Willem Diemerstraat 7 in Musselkanaal mogelijk gemaakt.

De beschikking is niet gewijzigd ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Waar kunt u de verleende omgevingsvergunning inzien?

Bovenstaande omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 april tot en met 6 juni 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Uw beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.