Bekendmaking
24 apr

Ontwerp – omgevingsvergunning “Stadskanaal Kern – Grutto 1”Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk voor het bouwen van een woning aan de Grutto 1 in Stadskanaal.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 april tot en met 5 juni 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning “Stadskanaal Kern - Grutto 1” ook in elektronische vorm raadplegen ook verkrijgen op  www.ruimtelijkeplannen.nl .

U wilt reageren?

U kunt tot en met 5 juni 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt
dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.