Bekendmaking
24 apr

Ontwerp - omgevingsvergunning Kijlsterweg 23 StadskanaalBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning - milieu revisievergunning (vergunning ex art. 2.1, lid 1, onder e Wabo) te verlenen voor de activiteit(en):

- het veranderen of in werking hebben van een inrichting.

Met deze omgevingsvergunning wordt de verandering van een modelvliegclub aan de Kijlsterweg 23, 9502 EL in Stadskanaal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 april tot en met 5 juni 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 5 juni 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.