Bekendmaking
17 apr

Ontwerp omgevingsvergunning Kemkebosweg 2 OnstweddeDe volgende ontwerpbeschikkingen liggen ter inzage. Ontwerp omgevingsvergunning: Kempkebosweg 2, 9591VG Onstwedde.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten; - bouwen van een bouwwerk - handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Met deze omgevingsvergunning wordt voor het oprichten van een multifunctioneel gebouw aan de Kempkebosweg 2, Onstwedde mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2013 tot en met 29 mei 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning ook in elektronische vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .

U wilt reageren?

U kunt tot en met 30 mei 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.
U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.