Bekendmaking
28 nov

Omgevingsvergunning: Berkenstraat 2E StadskanaalIn de periode van 16 november 2012 tot en met 22 november 2012 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning verleend:  Omgevingsvergunning: Berkenstraat 2E, 9501HN Stadskanaal.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten: gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid.

Met deze omgevingsvergunning wordt brandveilig gebruik aan de Berkenstraat 2E, Stadskanaal, mogelijk gemaakt. De beschikking is niet gewijzigd ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

U wilt de stukken inzien?

omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 november 2012 tot en met 10 januari 2013 ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzage legging beroep instellen. Uw beroepsschrift moet u indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener van het bezwaar, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het behandelen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen. De beschikking wordt na afloop van beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.