Bekendmaking
30 mei

Omgevingsvergunning Stadskanaal Kern – Sportparklaan, korfbalveldenBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten:

  • gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
  • bouwen van een bouwwerk

Met deze omgevingsvergunning wordt het aanleggen van korfbalvelden inclusief lichtmasten op het perceel tussen de Sportparklaan, Olympialaan, Marathonlaan en de Estafettelaan mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl en hieronder.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen.

Uw beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.