Bekendmaking
16 mei

Omgevingsvergunning Landelijk gebied - 1e Barlagerweg 13



Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk.

Met deze omgevingsvergunning wordt de realisatie van een longeeroverkapping aan de 1e Barlagerweg 13 mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 mei tot en met 27 juni 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl en hieronder.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Uw beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.