Bekendmaking
07 mrt

Verleend: Ceresstraat 2A StadskanaalBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende omgevingsvergunning is verleend: Ceresstraat 2A, 9502EA Stadskanaal, Bouwen, Monument, uitbreiding gebruiksmogelijkheden in relatie met het streekhistorisch centrum, 28 februari 2012.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: 

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. [alleen als beschikking gewijzigd is ten opzichte van ontwerp beschikking]

Uw beroepsschrift moet u in tweevoud indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u sturen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.