Bekendmaking
21 mrt

Ontwerp - omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Landelijk gebied – 1e Barlagerweg 13’Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende ontwerpbeschikking ligt er inzage: Ontwerp - omgevingvergunning ‘Stadskanaal Landelijk gebied – 1e Barlagerweg 13’.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:

  • gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
  • bouwen van een bouwwerk.

Met deze omgevingsvergunning wordt de realisatie van een longeeroverkapping aan de 1e Barlagerweg 13 mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp - omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 maart tot en met 2 mei 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl

U wilt reageren?

U kunt tot en met 2 mei 2012 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.