Bekendmaking
11 jul

Ontwerp omgevingsvergunning Stadskanaal Noord – Poststraat 16Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk. Met deze omgevingsvergunning wordt het realiseren van vier appartementen in het voormalig postkantoor aan de Poststraat 16 in Stadskanaal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien? 

De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli 2012 tot en met 22 augustus 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in electronische vorm verkrijgen en raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en hieronder. 

U wilt reageren? 

U kunt tot en met 22 augustus 2012 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.