Bekendmaking
22 feb

Rectificatie: Leeuwerikhof 9 Stadskanaal



Per ongeluk is de volgende vergunning niet gepubliceerd. Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de reguliere voorbereidingsprocedure.

Op 31 januari 2012 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Leeuwerikhof 9, 9502 VV Stadskanaal, Kappen, het kappen van een boom.

U wilt de stukken inzien? U kunt tot zes weken na de datum van vergunningverlening de stukken inzien of opvragen. Hiervoor maakt u een afspraak bij mevrouw J. Prins, (0599) 631 436.

U wilt bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum besluit bezwaar maken. Uw bezwaar moet de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, het besluit waartegen u bezwaar maakt, motivatie en datum en handtekening. Uw bezwaar stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: rectificatie

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.