Bekendmaking
22 feb

Rectificatie: Leeuwerikhof 9 StadskanaalPer ongeluk is de volgende vergunning niet gepubliceerd. Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de reguliere voorbereidingsprocedure.

Op 31 januari 2012 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Leeuwerikhof 9, 9502 VV Stadskanaal, Kappen, het kappen van een boom.

U wilt de stukken inzien? U kunt tot zes weken na de datum van vergunningverlening de stukken inzien of opvragen. Hiervoor maakt u een afspraak bij mevrouw J. Prins, (0599) 631 436.

U wilt bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum besluit bezwaar maken. Uw bezwaar moet de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, het besluit waartegen u bezwaar maakt, motivatie en datum en handtekening. Uw bezwaar stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: rectificatie

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.