Bekendmaking
08 feb

Ontwerpbeschikking: Tangerveldweg 18 AlteveerBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende ontwerpbeschikking ligt ter inzage: Tangerveldweg 18, 9661TL Alteveer, tijdelijk plaatsen van een unit, Bouwen [art. 2.1.1.a, Gebruik bestemmingsplan vvgb/tijd [art. 2.1.1.c.3 (2.12.1.a.3/2.12.2)], 31 januari 2012.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal, bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer.

U wilt een zienswijze indienen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Uw zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal. U kunt uw zienswijze ook mondeling inbrengen. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer T. Doornkamp, (0599) 631 433 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Geen beroep mogelijk

Wij maken u erop attent dat u nu geen beroep kunt instellen. Tegen de uiteindelijke beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.